Næstved Skakklubs hjemmeside

Regnskab

Regnskab 2016-2017

NÆSTVED SKAKKLUB

Driftsregnskab for perioden 1/5 2016 til 30/4 2017REGNSKAB

REGNSKAB

BUDGET

INDTÆGTER:


2016/2017

2015/2016

2017/2018

Medlemskontingent


23.116,00

23.665,00

21.500

Indtægt fra øl/kaffesalg (Bishop)


2.584,00

342,55

2.500

Juniortilskud fra kommunen


0,00

0,00

0

Udbytte værdipapirer


1.923,50

1.601,00

2.000

Renteindtægter


12,24

17,16

0

Tilskud fra 2HK og klub EMT indskud


3.700,00

1.502,00

3.000

Indtægter ialt


31.335,74

27.127,71

29.000


UDGIFTER

Kontingent til DSU og 2. Hovedkreds


17.307,00

18.853,00

16.000

EMT


1.680,00

1.670,00

1.500

Holdturnering indskud og kørsel


1.423,75

2.108,75

2.000

Juniorudgifter


0,00

0,00

0

Klubblad, hjemmeside m.m.


1.371,25

1.332,50

500

Skakspalten


1.194,00

904,00

1.500

Turneringer


2.600,00

6.608,00

2.600

Administration


2.176,22

1.575,07

2.000

Skakmateriel


0,00

0,00

0

Lokale - forsikring - annoncer


3.154,00

4.566,50

2.400

Tab af kontingent


1.210,00

2.040,00

0

Div. udgifter


0,00

0,00

0

Udgifter ialt


32.116,22

39.657,82

28.500


Driftsresultat


-780,48

-12.530,11

500

Kurs Regulering obl.


1.734,40

-1.493,65


Regulering af beholdning i Bishoppen


-2.194,00

2.105,50


Afskrivning


-705,00

-775,00


Overskud efter afskrivninger


-1.945,08

-12.693,26Status pr. d.d.REGNSKAB

REGNSKAB


AKTIVER


2016/2017

2015/2015


Likvide midler


12.189,49

13.924,52


Bankkonto, NS´s støtteforening


30.527,63

30.517,58


Bishoppen beholdning


639,00

2.823,00


Inventar Beholdning primo


6.344,37

7.049,37


Diverse debitorer/tilgodehavende


8.587,50

6.178,00


Diverse kreditorer


-7.645,00

-6.170,00


Obligationer, NS´s støtteforening


113.186,90

111.452,50AKTIVER ialt


163.829,89

165.774,97


PASSIVER

primo


165.774,97

178.468,23


årets resultat


-1.945,08

-12.693,26


PASSIVER ialt


163.829,89

165.774,97Revisor: Bjarne Haar 31/5-2017


Kasserer: Gunnar Matthiasen
Regnskab 2012 / 2013

Regnskabet fra 01.05.2012 - 30.04.2013 kan ses HER

Regnskab 2011/12

Læs regnskabet her.

Regnskab 2009/10

NÆSTVED SKAKKLUB


Driftsregnskab for perioden 1/5 2009 til 30/4 2010
REGNSKAB

REGNSKAB

BUDGET
INDTÆGTER:


2009/2010

2008/2009

2009/2010Medlemskontingent


39.212,00

38.037,00

43.000,00Indtægt fra kaffesalg m.m. ("Bishoppen")


7.460,25

8.310,00

7.500,00Juniortilskud fra kommunen


1.846,00

1.852,00

1.850,00Lokaleindtægter fra andre brugere


4.600,00

3.625,00

3.700,00Udbytte værdipapirer


6.505,00

7.712,50

7.500,00Renteindtægter


91,21

329,16

300,00Andre indtægter


11.251,65

10.750,00

1.000,00Indtægter ialt


70.966,11

70.615,66

64.850,00


UDGIFTERKontingent til DSU og 2. Hovedkreds


24.317,50

20.367,00

25.000,00Holdturnering:indskud, kørsel m.m.


9.268,75

8.330,50

5.000,00Juniorudgifter


6.375,00

2.375,55

2.000,00Hjemmeside m.m.


585,00

1.125,00

1.000,00Skakspalten


2.966,00

1.532,00

2.500,00Turneringer


7.199,75

11.469,35

10.000,00Administration


384,00

220,00

500,00Køb af skakmateriel


6.809,18

360,00

7.500,00Lokaleudgifter m.m.


26.156,00

6.353,50

6.500,00Diverse udgifter


1.655,50

2.478,25

2.500,00Udgifter ialt


85.716,68

54.611,15

62.500,00


Driftsresultat


-14.750,57

16.004,51

2.350,00Kursregulering obligationer


-23.043,40

137.500,00
Regulering af beholdning i "Bishoppen"


-612,00

-276,00
Afskrivning


-1.200,00

-1.300,00
Underskud efter afskrivninger


-39.605,97

151.928,51Status pr. 30. april 2010
REGNSKAB

REGNSKAB

AKTIVER


2009/2010

2008/2009
Kassebeholdning


11.855,00

6.458,50
Danske Bank, (gl. girokonto)


26.659,23

42.671,25
Checkkonto


5.302,19

17.531,83
Likvide midler


43.816,42

66.661,58
Bankkonto, NS´s støtteforening


20.917,72

17.628,88
"Bishoppen"s beholdning


1.148,00

1.760,00
Inventarbeholdning primo


10.077,30

11.377,30
Diverse debitorer


772,00

0,00
Obligationer, NS´s støtteforening


114.456,60

137.500,00
Afskrivning


-1.200,00

-1.300,00
AKTIVER ialt


189.988,04

233.627,76
PASSIVERPrimo


233.627,76

59.512,36
E.O overført fra Støtteforening 01.01.200813.536,89
Diverse kreditorer


-4.033,75

8.650,00
Årets resultat


-39.605,97

151.928,51
PASSIVER ialt


189.988,04

233.627,76Kasserer-Bjarne vælter sig i klubbens skattekiste.

Nyeste kommentarer

27.02 | 11:20

Dit websted er meget nyttigt --------------------------------------- http://www.k...

26.05 | 05:42

"Lynskak" er en disciplin, der for det meste anvendes, når der skal spilles "...